Οι συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες μας στην μέχρι τώρα πορεία μας είναι: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ: Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων Έργων ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΔΕ: Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων Έργων ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΝΟΣ ΕΔΕ: Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων Έργων ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ: Εταιρεία Κατασκευή Δημοσίων Έργων INTERCON ΕΠΕ:  Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία ITSAE: Εταιρεία Τηλεπικοινωνίων ΔΟΜΟΣ 5 ΑΕ:  Τεχνική Εταιρεία Οικοδομικών  Έργων ΑΠΟΨΗ ΟΕ: Τεχνική Εταιρεία Οικοδομικών[…]

Read More »