Χαμηλή τάση

Χαμηλή τάση – Μελέτη και κατασκευή έργων χαμηλής τάσης καθώς και εκπόνηση σχεδίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για κατοικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ.