Γειώσεις-Αλεξικέραυνα

  • Γειώσεις-Αλεξικέραυνα

    ΓΕΙΩΣΕΙΣ – ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ: – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ-ΙΣΤΟΥ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ