Τηλεφωνικά Δίκτυα-Κέντρα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ PSTN, ISDN ΚΑΙ VOIP.