Κεραίες-Δορυφορικά

ΚΕΡΑΙΕΣ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ TV – SAT ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ.