Εγκαταστάσεις Επαγγελματικών Χώρων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ : ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ : ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, Κ.Λ.Π.

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.