Γειώσεις-Αλεξικέραυνα

ΓΕΙΩΣΕΙΣ – ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ: – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
– ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ-ΙΣΤΟΥ
– ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ