Οι Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες μας στην μέχρι τώρα πορεία μας είναι:

  • ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕΕταιρεία Κατασκευής Δημοσίων Έργων
  • ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΔΕ: Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων Έργων
  • ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΝΟΣ ΕΔΕ: Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων Έργων
  • ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ: Εταιρεία Κατασκευή Δημοσίων Έργων
  • INTERCON ΕΠΕ Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία
  • ITSAEΕταιρεία Τηλεπικοινωνίων
  • ΔΟΜΟΣ 5 ΑΕ:  Τεχνική Εταιρεία Οικοδομικών  Έργων
  • ΑΠΟΨΗ ΟΕ: Τεχνική Εταιρεία Οικοδομικών  Έργων
  • ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ: Εταιρεία Ελέγχου Ασφαλείας Πυρασφάλειας