Η Εταιρία μας

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη μελέτη και εφαρμογή ηλεκτρολογικών έργων παντός τύπου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και να ενημερωθείτε για την εταιρεία μας, τις υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και για τα έργα μας.

Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε από τον Κοκκαλά Νικόλαο το 2005, ο οποίος αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή του έργου σε συνεργασία και με τους εξωτερικούς συνεργάτες καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κατασκευών μας.

Ενημερώνετε συνεχώς μέσα από σεμινάρια και παρουσιάσεις που αφορούν νέες ηλεκτρολογικές τεχνολογίες και νέους κανονισμούς.

Κύριο μέλημά μας είναι οι εγκαταστάσεις μας να παρέχουν ασφάλεια προς το χρήστη – χειριστή, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στο αισθητικό αποτέλεσμα, στην ευελιξία του συστήματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας.