Υπηρεσίες

 • Κεραίες-Δορυφορικά

  ΚΕΡΑΙΕΣ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ TV – SAT ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ.

 • Τηλεφωνικά Δίκτυα-Κέντρα

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ PSTN, ISDN ΚΑΙ VOIP.

 • Δίκτυα Η/Υ

  ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 • Κάμερες

  ΚΑΜΕΡΕΣ : ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CCTV ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

 • Συναγερμός-Πυρανίχνευση

  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ.